Title Book Author
సిపిఎం - సిపిఐ సిద్ధాంత వైఖరులు హరికిషన్ సింగ్ సూర్జిత్
రోజెన్ బర్గ్ లు మోటూరు హనుమంతరావు
భారతీయ తత్వ శాస్త్రం శ్రీ నిర్వి కల్పానంద స్వామి
అర్థశాస్త్రము వెంకటరంగయ్య