గ్రంధాలయము

                          కటకపురమునుండి కళింగపట్టణమునకు రావలయునన్న దుర్గమరణ్య మార్గము వలనే రావాలి కాని మరొక దారిలేదు.

                          అరణ్యములోనుండి ఆ కురవ పాము మెలికలు తిరుగుచు గుట్టలు ఎక్కి పల్లపు భూములలోనికి దిగును. దారికి ఇరువైపుల ముండ్లపొదలున్నవి. ఆ పొదలల్లో మహావృక్షములున్నవి. రకరకాల చెట్లు అల్లిబిల్లిగ అల్లుకొని యున్నవి.

  గాలిలో విహరించె పక్షికి

  అరణ్యంలో సంచరించె మృగానికి

  ఆహార విహారాల్లో అనుభవించె స్వేచ్చ ఉంది.

  అనాదిగా, ఆచరణలో అణగార్చబడిన మానవునకు లేవు.

  కనీస మానవ హక్కులు కల్పించబడాలి.

  అది న్యాయం, అయితే అన్యాయం సాదింపకపోగా

  ఆలోచించడంలో కూడా శూన్యం - అని - సర్వమానవ హక్కులు సాదించబడే సమాజం.

  కావాలని - రావాలని - ఆకాంక్ష - ఆ ఆవేధన

  నివేదించడంలో - నినదించడంలో - నిమగ్నుడై

  తప భావం - ఏ భాషలో-అదించాలో

  ప్రయత్నించాడు - పసిపాప-పరుగెత్తె - ప్రయత్నంలా

  తన తొలిప్రయత్నం - మలచడంలో - లోపాలు తప్పవు

  పద్భావాని - సదస్ములు -...

 ఈ 'అక్షింతలు' వారం వారం 'ఈనాడు' దినపత్రికలో ప్రచురించిన ప్రధాన సంపాదకులు -

                                                                శ్రీ  రామోజిరావుగారి -

         "This is a lively, well-informed, and accessible work on marxism, which always stays in touch with the historical and social conditions in which theory developed, Rees domonstrates that philosophical issues constantly arise on the revolutionary struggle. In a word, Rees vindicates diulectic as truly as the alyebra of revolution."

      అవి వందేమాతరం విప్లవదినాలనుకుంటాను. 1905 - 1910 సంవత్సరాలలో భారతవర్షంలో సిపాయితిరుగుబాటుకు ఏభయిసంవత్సరాల పిదప మొట్టమొదటిసారి విప్లవ మరల మ్రోగింది. 1905 నుంచి స్వరాజ్యం ఉపాసనమంత్ర మయింది. కాంగ్రెసులోనే అవలంబింపవలసిన సందాలలో భేదాబిప్రాయాలు కలిగి నాయకులు, అతివాదులు మితవాదులు అని రెండుతెగలైనారు.

       మనదేశంలో అతివాద శక్తులు, ప్రత్యేకించి కమ్యూనిస్టు ఉధ్యమం గణనీయమైన శక్తీగా వున్నది. కానీ, కమ్యూనిస్టు ఉధ్యమ చీలక, శ్రామిక వర్గఉద్యమాల పురోగతిని తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. ఈనాడు ప్రజలు ఖచ్చితమైన దృడసంకల్పంతో కూడిన వామపక్ష ప్రత్యామ్నాయం కోసం, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ఐక్యత కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అందుకోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

          ఒక రకపు కాంగ్రెసువాదుల్లో వ్యతిరేకత నేడొక ఫేషన్ అయిపోయింది. కమ్యూనిస్టు ప్రచారాన్ని అరికట్టడానికి అనేక రకాల పద్దతులవలంబిస్తున్నారు. మూలసూత్రాల్లోనే రాజకీయ భేదాభిప్రయాలున్నాయని వారంటున్నారు. నిజంగా అలాంటి భేదాభిప్రాలేవుంటే వాతిని యలా పరిష్కరించుకోవాలి అనేదే ప్రశ్న. ఉన్న భేదాల్ని పోగొట్టుకోవడానికి అవలంబించే పద్దతుల్లోనే ఉభయుల మంచీ చెడూ బైటపడుతుంది.

           మన జిల్లాలో కమ్యూనిస్టుపార్టీ భలమైన రజకీయ పార్టీగా ఉన్నది. అనేక పోరాటాలను పార్టీ నడిపింది. పీడిత ప్రజలకోసం పోరాడే అగ్రగామిగా ఉన్నది. 5 వ మహాసభను జరుపుకుంటున్నాము. మన పార్టీ నిర్మాణాన్ని పట్టుతరము చేసుకోవటానికి తగిన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ మహాసభలో మనము ఆలోచించాలి. ఇంతవరకు జిల్లాపార్టి నిర్మణ పరిస్థితిని విమర్షనాత్మకంగా చూచినప్పుడే మనము సరైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవటానికి అవకాశముంటుంది. అందుచేత, ఈ క్రింది సమస్యలను మనము పరిశీలించవలసి వుంటుంది.

 సౌందర్యంకోసం సౌకర్యం త్యాగంచేయగల సాధకుల ఆప్తుడు 

                         కళాజీవి

               మా ఆచంట జానకీరామ్‌కు

                       అంకింతము

Pages